DR. HELI TÄHEPÕLD ÜLIKOOLI PEREARSTIKESKUS OÜ

Terves kehas terve vaim!

VASTUVÕTULE TULEK

 • Palume arsti vastuvõtule alati ette registreeruda. Ka siis kui tegemist on kiireloomulise probleemiga ja soovite arsti vastuvõtule pääseda võimalikult ruttu. Anname endast parima, et ägedad haiged ei peaks haigena ooteruumis kaua istuma. Tavaliselt vaatab erakorralised haiged kõigepealt üle pereõde, vajadusel konsulteerib arstiga või suunab edasi arsti vastuvõtule, kas samal päeval või lähipäevade jooksul, olenevalt probleemi raskusastmest.

 • Kui Te ei saa kokkulepitud ajal arsti vastuvõtule tulla- palun andke sellest teada esimesel võimalusel, siis saab vastuvõtule keegi teine abivajaja.

 • Ka pereõe plaanilisele vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. 

 • Vastuvõtuaeg ühele patsiendile on plaanitud 20 min. Juhul kui Te soovite rääkida arstiga mitmest probleemist, siis palun registreerige 2 aega. Kui Teiega tuleb vastuvõtule kaasa pereliige või lähedane, kes soovib samuti oma terviseprobleeme arutada, siis peab tema samuti arstile aja kinni panema.

 • Kui Te hilinete arsti vastuvõtule on arstil õigus osutada Teile tervishoiuteenust lühema konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast. Te peate arvestama, et kvaliteetse tervishoiuteenuse saamiseks on vajalik kinni pidada kokkulepitud ajast!

 • Arsti või õe kabinetti sisenemiseks oodake kuni Teid kutsutakse!

 

 • Analüüside tulemusi saate vaadata aadressil www.digilugu.ee. Kommentaare analüüside kohta saate küsida pereõelt või perearstilt. Meilie analüüside vastuseid ei saadeta.

 • Eriarsti konsultatsiooni vajaduse üle otsustab ja saatekirja kirjutab perearst. Saatekirja saamiseks on vajalik tulla arsti visiidile. Ühe saatekirja alusel saab broneerida ainult ühe eriarsti aja. Erialaarsti visiidi broneerimiseks on vajalik teada patsiendi isikukoodi ja telefoninumbrit.

 • Digisaatekiri- tervise infosüsteemi kaudu erialaarstile edastatatav saatekiri. Selle olemasolu näeb riiklikus patsiendiportaalis aadressil http://www.digilugu.ee

 • llma perearsti saatekirjata saab pöörduda: naistearstile, naha- ja suguhaigustearstile, silmaarstile, hambaarstile, psühhiaatrile, traumapunkti ja erakorralise meditsiini osakonda. NB! Eriarstidele registreerimine toimub SA TÜK üldregistratuuris või tel. 7319100, soovi korral võite valida ka mõne teise tervishoiuasutuse.

 • E-konsultatsioon- selle abil saab perearst pidada nõu erialaarstiga, kas jätkab patsiendi raviga ise või suunab ta erialaarstile. Erialaarstil on kaks võimalust: kas annab perearstile soovituse ravi jätkamiseks või vajadusel kutsub patsiendi ise oma vastuvõtule 6 tööpäeva jooksul. Perearst teavitab alati patsienti kui ta küsib erialaarstilt e-kondusltatsiooni ja palub sellega seoses patsiendi kontakttelefoni numbrit, mis märgitakse saatekirjale. Kontakti puudumisel või telefonile mittevastamisel ei saa patsienti erialaarsti vastuvõtule registreerida.

 

KODUVISIIDID

 • Koduvisiidi vajaduse osas lepitakse kokku telefoni teel.  Andke teada oma murest helistades kl 8-12 pereõele, kes annab Teile esmased soovitused ja edastab info arstile. Koduvisiit on tasuline (vt hinnakirja).

 

TÖÖVÕIMETUS- VÕI HOOLDUSLEHE VÄLJASTAMINE

 • Kui Te haigestute ja vajate töövõimetuslehte või lapsehoolduslehte, siis võtke esimesel päeval ühendust perearstikeskusega telefoni teel või turvalist kanalit kasutades e-perearstikeskus. Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja määrab arsti vastuvõtu aja. Kui hiljem selgub, et töövõimetuslehte ei lähe vaja, saab selle tühistada. Oluline on teada, et tagantjärele haiguslehte avada ei saa.

 • Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul.

 • Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada. Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

 

TERVISETÕENDITE VÄLJASTAMINE

 • Mootorsõidukijuhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel tulla pereõe vastuvõtule ja  kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui inimene neid kasutab. Vajadusel suunab pereõde Teid ka perearsti vastuvõtule. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõendi väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale inimesele. Tõend on tasuline ja väljastatakse digitaalselt.
 • Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik vastuvõtule tulemine ja kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui inimene neid kasutab. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale inimesele. Tõend on tasuline (vt hinnakirja). 
 • Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.
 • Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Näidistõend.
 • Tõendeid jalgpalli mängivatele lastele perearstikeskus ei väljastata. Soovi korral võib välja trükkida Eesti Jalgpalli Liidu infokirja spordiklubidele. 
 • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised.

 

PÜSIVA TÖÖVÕIMETUSE VÕI PUUDE TAOTLEMINE

 • Püsiva töövõimetuse ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis täita ekspertiisitaotluse blankett. Blanketti on võimalik arvutist välja printida ja postiga saata. Samuti võib blanketi saada Eesti Töötukassa Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest (Tartu, Riia 2). Vajadusel abistavad taotluse täitmisel Eesti Töötukassa klienditeenindajad.
 • Tuleb ka käia perearsti vastuvõtul, et arst saab kirja panna patsiendi tähtsamad kaebused ja teostab objektiivse läbivaatuse.
 • Perearstil on vaja kõikide asjasse puutuvate eriarstide konsultatsioonide ja uuringute otsused ning haigla väljavõtted. Pärast seda, kui perearst on omalt poolt dokumendid Sotsiaalkindlustusametisse saatnud, vaadatakse seal läbi nii patsiendi kui perearsti täidetud dokumendid. Otsus püsiva töövõimetuse ja/või puude astme määramise kohta tuleb patsiendile kirjalikult postiga ning perearstile kirjalikult või digitaalselt.

 

​ÕPILASE TERVISEKONTROLL

 • II, V ja IX klassi õpilaste tervisekontrolli tegemiseks palume eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida ning öelda, et tegemist on koolilapse tervisekontrolliga. Tervisekontroll ei pea toimuma koolitundide ajast, võib valida ka õhtuse aja. Koolitervishoidu reguleerib sotsiaalministri määrus.

 

NIMISTUSSE REGISTREERIMINE

 • Nimistusse registreerimiseks tuleb täita avaldus nimistusse registreerimise kohta. Avalduse võib tuua pereõe kätte või saata digitaalselt allkirjastatult e-postiga: ylikooli.perearst@gmail.com.

 • Iga nimistuga liituja kohta tuleb täita eraldi avaldus. 

 • Avalduse blanketi saab Eesti Haigekassa kodulehelt

 • Registreerumisel uue patsiendina perearsti nimistusse, arvatakse Teid tema nimistusse alates järgmise kalendrikuu esimesest päevast.